Clasyczne mokasyny Anabell z frędzelkami (ID 7873) Poland

0 Purchase offer
End 2019-04-19 03:29
To the end remained
  00 dni 00 godzin 00 minut 00 sekund
43,95 USD
8 % OFF
40,43 USD
Available quantity: 10 arts
Color:
Size EU:
36
37
38
39
40
41
Quantity
from 10 arts

Supply: 3 Days Delivery cost: 12 USD

 • Courier

Payment

 • Electronic payment

product specification
Color
Blue
Size EU
36, 37, 38, 39, 40, 41

Product description

Clasyczne mokasyny Anabell z frędzelkami:
Na pierwszy plan wysuwa się modna w tym sezonie ozdoba w postaci
frędzelków z przodu oraz wysoka biała podeszwa.
Ten wiosenny model w rewelacyjnych połączeniach kolorystycznych
podbije Twoje serce!
Tabela rozmiarów:
Rozmiar Długość wkładki
36 23 cm
37 23,5 cm
38 24,4 cm
39 25 cm
40 25,4 cm
41 25,8 cm
Delivery cost
Order amount for free delivery
Delivery time
Courier - electronic payment
3,52 USD
none
3 Days
About company
Handleo - oficjalny sklep Platformy Handleo, należy do Handleo Sp. z o.o. 
Specjalnie dla Państwa oferujemy sprzęt elektromniczny, drobne AGD, RTV. 
Znajdziesz u nas ciekawą i markową odzież. W swej ofercie mamy produkty specjalnie dla niej, dla miego
i dziecka, oczywiście nie zapomnieliśmy także o asortymencie domowym. 

Dbamy o stałe zadowolenie klienta, będziemy dążyć aby każdy kupujący znalazł coś ciekawego dla siebie, zarówno w naszym sklepie jak i sklepach innych sprzedawców. 
Handleo jest gwarancją udanych i przede wszystkim bezpiecznych transakcji. 

Życzymy wszystkim udanych zakupów! 

Adres sklepu HANDLEO 
ul. Peowiaków 94 
22-400 Zamość 


Regulamin platformy Handleo i sklepu Handleo 

§1. Przedmiotowy zakres regulaminu.


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu oraz warunki świadczenia przez operatora - Handleo Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu 22-400 przy ulicy Sadowej 6, na rzecz użytkowników usług w serwisie handleo.com.
2. Handleo Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach.
3. Warunki świadczenia przez operatora usług w serwisie handleo.com, w stosunku do Sprzedawców Zweryfikowanych mogą odbiegać od określonych w niniejszym regulaminie, jeżeli przewiduje to umowa o współpracę zawarta pomiędzy Handleo Sp. z o.o. a sprzedawcą zweryfikowanym.
4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej serwisu handleo.com, w sposób umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego aktualnej treści, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku elektronicznym.
5. Poprzez potwierdzenie rejestracji użytkownik zawiera z Handleo Sp. z o.o. umowę na czas nieokreślony o świadczenie usług w serwisie handleo.com. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie i na warunkach ujętych w regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych usług oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§2. Definicje
1. 1. Terminy, które zostały użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a. handleo (operator) - Handleo Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu ul. Sadowa 6, 22-400 Zamość. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS – 0000620196 oraz o numerze identyfikacji podatkowej NIP 9223053021, REGON: 364534633.
b. użytkownik - podmiot, któremu nadano dostęp do usług oferowanych przez Handleo Sp. z o.o., oraz który dokonał rejestracji w handleo.com, na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie i dysponuje aktywnym kontem w tym serwisie,
c. konto - prowadzone przez operatora dla użytkownika, zaopatrzone w unikalny login konto w serwisie handleo.com, za pomocą którego gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu handleo.com. Konto daje możliwość skorzystania z usług świadczonych w serwisie handleo.com, w szczególności możliwość dokonywania transakcji handlowych,
d. sprzedawca - użytkownik serwisu handleo.com, który zamierza oferować lub oferuje zbycie towaru na platformie handleo.com, niezależnie od rodzaju zamierzonej transakcji, jak również użytkownik, który dokonał już takiego zbycia,
e. sprzedawca zweryfikowany - sprzedawca będący przedsiębiorcą, który zamierza dokonywać lub dokonuje czynności prawnych (transakcji handlowych) na handleo.com, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacyjną i dokonał opłaty,
f. sprzedawca profesjonalny – sprzedawca, który posiada status sprzedawcy zweryfikowanego oraz został wyróżniony przez Handleo Sp. z o.o., jako jeden z najlepszych sprzedawców w handleo.com, w związku z licznymi pozytywnymi ocenami udzielonymi przez kupujących na handleo.com,
g. kupujący – użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia towaru na handleo.com lub użytkownik, który nabył już towar na handleo.com,
h. sklep internetowy – sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług przez Internet,
i. towar – rzecz stanowiąca przedmiot materialny, będący przedmiotem umów zawieranych w handleo.com, lub przedmiotem oferty zamieszczonej w handleo.com,
j. oferta – propozycja zawarcia umowy przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach handleo.com, zawierająca przynajmniej wskazanie ceny i opis towaru,
k. transakcje - umowy zawarte w ramach handleo.com, przy wykorzystaniu procedur zawierania umów dotyczących towarów, które określają: niniejszy regulamin, regulamin dokonywania transakcji na handleo.com, regulaminy poszczególnych usług, jeżeli zostały wydane przez Handleo Sp. z o.o., a także informacje dotyczące sprzedaży, ustalone i opublikowane przez konkretnego sprzedającego,
l. rejestracja - ustalona i udostępniona procedura zakładania konta dla użytkowników handleo.com, m. operator płatności :
a. spółka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
b. PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań .
c. inne podmioty świadczące usługi w pośrednictwa pieniężnego, jeżeli zawarły w tym przedmiocie umowę z Handleo Sp. z zakresie o.o. n. regulamin - niniejszy regulamin, o. regulamin transakcji - regulamin transakcji na handleo.com stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu, p. wykaz opłat – wykaz opłat na handleo.com stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. q. informacje dotyczące zasad sprzedaży – ustalone przez konkretnego sprzedawcę i opublikowane na jego profilu na handlo.com w zakładce „O mnie”, szczególne zasady transakcji, które mają zastosowanie do umów zawieranych przez użytkowników z tym konkretnym sprzedawcą.

§3. Platforma handleo.com
1. handleo.com to globalna platforma handlowa on-line i serwis internetowy, prowadzony przez operatora Handleo Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (Polska). Platforma umożliwia organizowanie i dokonywanie, krajowych oraz międzynarodowych transakcji handlowych oraz korzystanie z dodatkowych usług ułatwiających i usprawniających zawieranie transakcji. Platforma dostępna jest w domenie międzynarodowej (com), pod adresem internetowym http://www.handleo.com.
2. handleo.com umożliwia użytkownikom korzystanie z mechanizmu informatycznego, pozwalającego sprzedawcom posiadającym sklep internetowy oraz innym sprzedawcom nieposiadającym takiego sklepu, oferować towary do zakupu z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych w handleo.com.
3. handleo.com. umożliwia użytkownikom zawieranie z podmiotami, o których mowa w ustępie poprzedzającym, umów sprzedaży oraz innych umów dotyczących oferowanych towarów bezpośrednio ze stron handleo.com, bez konieczności przechodzenia i rejestrowania się na stronach internetowych sklepów internetowych.
4. Serwis handleo.com umożliwia swoim użytkownikom w szczególności:
a. dokonywanie oględzin produktów,
b. umieszczanie własnych ofert,
c. umieszczanie komentarzy,
d. dokonywanie transakcji handlowych.

§4. Dokonywanie transakcji na handleo.com
1. Obecnie za pośrednictwem internetowej platformie handlowej handleo.com dopuszcza się jedynie dokonywanie transakcji polegających na sprzedaży rzeczy.
2. Przedmiotem transakcji mogą być jedynie rzeczy nowe.
3. Przedmiotem transakcji nie mogą być nowe i używane pojazdy mechaniczne oraz prawa do nieruchomości; mogą one stanowić przedmiot oferty zamieszczonej i widocznej dla użytkowników na handleo.com.
4. Na platformie handleo.com zabronione jest oferowanie (w tym publikowanie zdjęć) oraz sprzedawanie (również jako gratis – bezpłatny dodatek do innego towaru) następujących produktów lub usług:
(1)pozyskanych w sposób bezprawny (pochodzących z kradzieży lub przemytu),
(2)zawierających treści pornograficzne,
(3)zawierających treści nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów pomiędzy narodami lub religiami,
(4)narkotyków, substancji psychotropowych i środków odurzających, a także innych substancji, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze substancji psychotropowych i środków odurzających, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany (tzw. „dopalaczy”),
(5)niebezpiecznych substancji chemicznych mogących zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku,
(6)materiałów wybuchowych i pirotechnicznych (w tym fajerwerków, świec dymnych, prochu palnego),
(7)miotaczy gazu (w tym gazu pieprzowego), niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót są ograniczone przepisami prawa,
(8)broni palnej, broni pneumatycznej, jak również amunicji,
(9)broni białej w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,
(10) kastetów i nunczaków,
(11) pałek stosowanych w siłach zbrojnych, formacjach uzbrojonych oraz ochronnych (np. pałek „tonfa”, pałek teleskopowych, szturmowych i obezwładniających),
(12) broni cięciwowej w postaci kusz,
(13) urządzeń przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
(14) rybackich narzędzi i urządzeń połowowych, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa,
(15) wyrobów tytoniowych oraz nieprzetworzonego tytoniu,
(16) napojów alkoholowych,
(17) produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, oraz innych substancji czynnych,
(18) organów ludzkich,
(19) organów zwierzęcych,
(20) żywych zwierząt,
(21) martwych zwierząt należących do gatunków chronionych, ich części lub produktów pochodnych,
(22) zabytków, antyków oraz dzieł sztuki,
(23) materiałów zawierających treści naruszające dobra osobiste osób trzecich,
(24) danych osobowych i adresowych (w tym bazy adresów e-mail),
(25) muzyki, filmu, oprogramowania i innych towarów naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej (w tym prawa własności przemysłowej),
26) produktów nieoryginalnych (tj. towarów lub usług oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd, co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług),
(27) wyrobów z metali szlachetnych, niespełniających wymogów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 roku Prawo probiercze,
(28) nielegalnych kopii oprogramowania, gier lub filmów (także tzw. „kopii bezpieczeństwa”) naruszających prawa autorskie,
(29) oprogramowania na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware lub abandonware,
(30) kluczy seryjnych sprzedawanych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania,
(31) oprogramowania umożliwiającego lub służącego do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
a. oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
b. oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
c. oprogramowania i urządzeń służących do usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, telefonów komórkowych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacji, instrukcji i usług związanych z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
d. oprogramowania umożliwiającego generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiających masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody, (32) instrukcji oraz adresów stron internetowych (linków) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informacje umożliwiające lub ułatwiające: a. tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione b. naruszenie obowiązujących przepisów prawa,
(33) kont w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym: a. kont komunikatorów internetowych b. kont bezpłatnej poczty elektronicznej (adresów e-mail) c. dostępów do stron torrentowych d. kont utworzonych w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszeń do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont. 
(34) kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz związanych z nimi usług,
(35) kont na platformach cyfrowej dystrybucji gier, kont w grach online, czasu im poświęconego oraz wszelkich elementów stworzonych przez użytkowników w tych grach (w szczególności postaci, środków płatniczych, itemów), (36) usług e-mailingu (tj. obsługi masowej korespondencji elektronicznej),
(37) usług i przedmiotów związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium),
(38) udziałów w spółkach, akcji, obligacji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej,
(39) usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych,
(40) innych usług,
(41) ofert pracy,
(42) biletów,
(43) prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich oraz podobnych, jak również usług związanych z ich tworzeniem,
(44) nieruchomości,
(45) dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano,
(46) motoryzacyjnych programów serwisowych,
(47) złota w postaci sztabek, monet bądź złomu złotniczego oraz srebra w postaci sztabek i złomu;
5. Niestosowanie się użytkownika do powyższych postanowień może być podstawą do rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy z danym użytkownikiem. Administrator platformy handleo.com ma prawo zablokować konto użytkownika do momentu wyjaśnienia sprawy.
6. Dane wprowadzane do handleo.com udostępniane są w języku, w którym zostały sformułowane.
7. W celach pomocniczych, dane wprowadzane do handleo.com, udostępniane w innych językach, dzięki automatycznemu tłumaczeniu dokonywanemu za pomocą programu Google Translator. Handleo Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu.

§5. Warunki techniczne korzystania z serwisu handleo.com
1. Warunkiem technicznym korzystania z serwisu handleo.com jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego, z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową.
2. W przypadku korzystania z usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z serwisu handleo.com możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
3. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych w serwisie handleo.com, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.

§6. Wymagania dotyczące użytkowników
1. Użytkownikami handleo.com mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mogą we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, po dokonaniu rejestracji w handleo.com.
2. Użytkownikami mogą być również osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§7. Rejestracja użytkowników; wybór formy rozliczeń
1. Korzystanie z serwisu handleo.com wymaga wcześniejszej rejestracji jako użytkownik oraz zalogowania do serwisu, z wykorzystaniem danych ustalonych podczas rejestracji, bądź z wykorzystaniem danych z serwisów zewnętrznych, w tym Google, Facebook, Linkedin.com, Vk.com.
2. Rejestracja w serwisie handleo.com następuje po wcześniejszej akceptacji regulaminu oraz wprowadzeniu do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych użytkownika. Niedozwolone jest posługiwanie się przez użytkownika w procesie rejestracji danymi, w tym adresami e-mail innych osób.
3. Jeden adres e-mail może być przyporządkowany tylko do jednego użytkownika. Do jednego użytkownika nie może być przyporządkowany więcej niż jeden adres e-mail.
4. Po ukończonej pomyślnie rejestracji, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenie rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a handleo.com.
5. Po dokonaniu potwierdzenia rejestracji, o której mowa w przepisie poprzedzającym, użytkownikowi udostępniane jest konto na platformie handleo.com.
6. Do zamieszczania ofert oraz zawieranie transakcji na handleo.com, w której użytkownik występuje jako strona zbywająca, uprawnieni są jedynie sprzedawcy zweryfikowani przez administratora serwisu handleo.com (zwani sprzedawcami zweryfikowanymi) oraz po spełnieniu innych warunków wskazanych w regulaminie.
7. Zamieszczanie ofert transakcji (oraz ich modyfikacja), a także zawieranie transakcji na handleo.com, w której użytkownik występuje jako strona zbywająca, związane jest z ponoszeniem opłat na rzecz Handleo Sp. z o.o.
8. Sprzedający podczas rejestracji wybiera jedną z form rozliczeń z Handleo Sp. z o.o. – abonament lub prowizję. Wskazaną przy rejestracji formę rozliczeń można zmienić w każdym czasie korzystając z aktualnej oferty Handleo Sp. z o.o.
9. Dokonanie i zatwierdzenie wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z zamówieniem usługi świadczonej przez Handleo Sp. z o.o., polegającej na udostępnieniu możliwości zamieszczania określonej bądź nieokreślonej liczby ofert transakcji oraz dokonywania określonej bądź nieokreślonej liczby transakcji jako strona zbywająca, w określonym okresie czasu bądź bezterminowo; w zależności od tego jakie konkretnie opcje zostały przyporządkowane przez Handleo Sp. z o.o. do wybranej przez sprzedawcę formy rozliczenia.
10. Szczegóły dotyczące ponoszenia opłat na rzecz Handleo Sp. z o.o., w tym opcji przyporządkowanych do poszczególnych form rozliczania, sformułowane zostały w dalszej części regulaminu oraz w wykazie opłat.
11. W przypadku zmiany danych podawanych podczas rejestracji sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować. W przypadku, gdy nowe dane podane przez sprzedającego nie przejdą pomyślnej weryfikacji, administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta sprzedającego do momentu wyjaśnienia sprawy.
12. Po pomyślnym przejściu procesu weryfikacji, sprzedawcy otrzymują status sprzedawcy zweryfikowanego.

§8. Dostęp do funkcji na handleo.com
1. Każdy użytkownik uzyskuje dostęp do następujących funkcji na handleo.com: „moje dane”, „zakupy”, „komentarze”, „obserwowane”, „Handleo Chat”, oraz „wyświetl moją stronę”.
2. Sprzedający zweryfikowani uzyskują dodatkowo dostęp do funkcji: „sprzedaż”, „płatności”, „faktury” oraz „statystyki”.

§9. Obowiązki użytkowników związane z rejestracją i korzystaniem z handleo.com
1. Użytkownik ma obowiązek na bieżąco aktualizować dane widniejące w ustawieniach konta. Po rejestracji zabrania się usuwania przez użytkownika danych zawartych w ustawieniach konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
2. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę do rozwiązania umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Handleo Sp. z o.o. lub do zablokowania konta użytkownika. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych użytkownika, w każdym czasie.
3. Każdy użytkownik serwisu może posiadać tylko jedno konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga osobnej zgody wyrażonej przez Handleo Sp. z o.o.
4. Konta o zdublowanych danych stanowią podstawę do ich usunięcia przez Handleo Sp. z o.o.
5. Zakazane jest korzystanie z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.
6. Zabroniony jest dostęp do serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany, chyba że użytkownik otrzymał pisemną zgodę Handleo Sp. z o.o..
7. W szczególności zakazane jest używanie: a. botów b. robotów indeksujących c. innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z serwisu bez ingerencji użytkownika

§10. Obowiązki użytkowników związane z redagowaniem treści serwisu handleo.com
1. Treści powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały. Wypowiedź użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
2. Użytkownik ma obowiązek zgłaszania operatorowi wszelkich informacji o umieszczeniu w handleo.com danych produktów, towarów bądź usług o charakterze bezprawnym, niezgodnym z regulaminem lub niepożądanym.
3. Umieszczając ofertę, użytkownik jednocześnie oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia, umieszczone przez niego w serwisie handleo.com nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.

§11. Ograniczenia dotyczące treści wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników
1. Umieszczone przez użytkownika treści nie mogą zawierać:
a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b. adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz odnośników do porównywarek cen prowadzonych przez inne podmioty niż Handleo Sp. z o.o.
c. treści naruszających obowiązujące przepisy prawa.
d. treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem oficjalnych filmów i zdjęć publikowanych przez producentów,
e. danych innych użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, za wyjątkiem przypadków, gdy dostępne w serwisie handleo.com narzędzia służące do zamieszczenia czy udzielenia wypowiedzi w serwisie handleo.com (np. formularze internetowe) dopuszczają wskazanie danych użytkowników lub innych osób fizycznych,
f. treści podważających dobre imię, renomę innych użytkowników,
g. treści stanowiących wynik porozumienia z innymi użytkownikami lub kontrahentami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym kontrahentów,
h. treści nieprawdziwych.
2. Poprzez umieszczenie treści, w serwisie handleo.com, takich jak w szczególności zdjęcia, oceny, komentarze lub inne wypowiedzi, użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tych treści oraz ich publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie przez Handleo Sp. z o.o., dla potrzeb świadczenia usług w serwisie, w celach marketingowych i promocyjnych, a także na blokadę publikacji lub usunięcie treści z serwisu w przypadku złamania postanowień regulaminu, lub gdy treści powtarzają się.

§12. Możliwość usuwania i modyfikacji treści wypowiedzi użytkowników przez operatora
1. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Handleo Sp. z o.o. upoważniona jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części.
2. Handleo Sp. z o.o. zastrzega sobie ponadto prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części, bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:
a. stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej transakcji (dotyczącą tego samego numeru zamówienia)
b. odnosi się do innego sprzedawcy niż opiniowany
c. odnosi się do innych transakcji niż transakcja opiniowana
d. wystawiona została z tymczasowego adresu e-mail
e. została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego
f. odnosi się do wadliwego numeru zamówienia lub innego niż opiniowany towar
g. narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne
h. narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej
i. jest wyłącznie streszczeniem filmu, książki lub płyty itp
j. jest skopiowana w całości lub częściowo od innych użytkowników, producenta opiniowanego towaru, sklepu internetowego lub z innych dostępnych źródeł

§13. Opłaty za korzystanie z serwisu handleo.com
1. Użytkownicy ponoszą opłaty na rzecz Handleo Sp. z o.o., za korzystanie z serwisu handleo.com, w sytuacjach i na zasadach wskazanych w regulaminie, regulaminach poszczególnych usług lub wykazie opłat.
2. Opłatami na rzecz Handleo Sp. z o.o. są w szczególności abonament i prowizja.
3. Sprzedawca, który nie opłacił abonamentu, zobowiązany jest do zapłaty prowizji od każdej zawartej na handleo.com transakcji, na zasadach i w wysokości określonych w wykazie opłat.
4. Sprzedawca zweryfikowany, może wystawiać dowolną ilość produktów do sprzedaży, a każdy z nich może obejmować nieograniczoną liczbę sztuk. Do każdego sprzedawanego produktu można przyporządkować opis oraz osiem zdjęć. Sprzedawca zweryfikowany może wystawić dowolną liczbę ofert sprzedaży samochodów oraz samochodów używanych lub praw dotyczących nieruchomości, a do każdej z nich może przyporządkować opis oraz dwadzieścia zdjęć.
5. Należna prowizja, w części w której nie została pobrana automatycznie przez operatora płatności, płatna jest z zakończeniem każdego okresu rozliczeniowego na konto bankowe wskazane przez Handleo Sp. z o.o., przy użyciu wskazanych przez Handleo Sp. z o.o. form płatności.
6. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
7. Opłatę abonamentową należy uiścić z góry za okres dwunastu miesięcy.
8. Opłatę prowizyjną, jeżeli nie została pobrana automatycznie podczas zawierania transakcji między kupującym a sprzedającym na handleo.com, jest płatna w ciągu 7 dni od momentu wygenerowania przez Handleo Sp. z o.o. faktury.
9. Wysokość abonamentu, prowizji oraz szczegółowych zasad ich uiszczania zostały określona w wykazie opłat.
10. Sprzedawca będący podatnikiem podatku VAT, upoważnia Handleo Sp. z o.o. do wystawiania mu faktur VAT bez jego podpisu.
11. Sprzedawca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną faktury VAT w formie elektronicznej.

§14. Strony i warunki transakcji
1. Handleo Sp. z o.o. nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez użytkowników w handleo.com, a jedynie informuje w sieci Internet o towarach oraz umożliwia zawieranie między użytkownikami umów sprzedaży, chyba że co innego wynika z okoliczności towarzyszących zawarciu konkretnej transakcji.
2. Handleo Official Store jest marką należącą do spółki Handleo Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, pod którą spółka, jako sprzedawca, oferuje sprzedaż towarów na platformie handleo.com. Do transakcji sprzedaży zawartych ze spółką Handleo Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu stosuje się zasady właściwe dla transakcji zawieranych z innymi sprzedającymi.
3. Transakcja pomiędzy użytkownikami odbywają się na warunkach określonych w regulaminie dokonywania transakcji na handleo.com, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, informacjach dotyczących zasad sprzedaży konkretnego sprzedającego oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Informacje dotyczące zasad sprzedaży konkretnego sprzedającego mają zastosowanie w kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie oraz w regulaminie dokonywania transakcji na handleo.com.
5. Sprzedawcy w szczególności zobowiązani są do przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
6. Sprzedawcy przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji powinien udostępnić publicznie oraz przekazać Handleo Sp. z o.o. w celu udostępnienia na platformie handleo.com, informacje dotyczące zasad sprzedaży.
7. Informacje dotyczące zasad sprzedaży konkretnego sprzedawcy powinny określać szczegółowe warunki dokonywania transakcji między danym sprzedawcą a kupującym.
8. Informacje dotyczące zasad sprzedaży konkretnego sprzedawcy powinny zawierać taką treść, aby poprzez jego udostępnienie konsumentowi przed zawarciem transakcji, możliwe było wypełnienie obowiązków informacyjnych względem konsumenta, które są wymagane są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa przy zawieraniu przez przedsiębiorców umów z konsumentami poza siedzibą przedsiębiorstwa.
9. Handleo Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z braku posiadania przez sprzedawcę regulaminu sprzedawcy zweryfikowanego lub niewystarczającą lub niewłaściwą treść tego regulaminu. 10. Sprzedawcy upoważniają Handleo Sp. z o.o. do przesyłania w ich imieniu informacji kupującym konsumentom informacji potwierdzającej zawarcie transakcji.
11. W przypadku niedostępności towaru lub innych przeszkód występujących po stronie sprzedawcy, będzie on indywidualnie kontaktował się z kupującym.

§15. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Handleo Sp. z o.o. nie odpowiada za dostawę towaru oraz przebieg transakcji zawieranych między użytkownikami, z wyłączeniem czynności bezpośrednio realizowanych przez Handleo Sp. z o.o. w serwisie handleo.com.
2. Handleo sp. z o.o. w szczególności nie odpowiada:
a. za realizację dostawy towaru w związku z zamówieniem,
b. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich dotyczących zawartych transakcji oraz towaru będącego ich przedmiotem,
c. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez sprzedawcę lub kupującego,
d. za jakość, bezpieczeństwo oraz legalność towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez użytkowników.
3. Przepisu ust. 1-2 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do transakcji sprzedaży, w których sprzedającym jest spółka Handleo Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu. §16. Prawa autorskie 1. Autorskie prawa majątkowe do elementów serwisu handleo.com, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w serwisie handleo.com, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w handleo.com, przysługują Handleo Sp. z o.o. lub podmiotom trzecim.
2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w serwisie handleo.com.

§17. Ochrona prywatności
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych użytkowników, jest Handleo Sp. z o.o.
2. Dane osobowe użytkowników, są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celach, na które wyraża zgodę użytkownik. Celami tymi mogą być – wykonywanie umowy łączącej użytkownika z Handleo Sp. z o.o.; marketing.
4. Podawanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne.
5. Dane osobowe użytkowników są udzielane Handleo Sp. z o.o. przez samych użytkowników lub, za zgodą użytkownika, przez zewnętrznej serwisy internetowe takie jak Facebook i Google.
6. Brak wyrażenia przy rejestracji zgody przez użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, dla celów realizacji umowy zawartej z Handleo Sp. z o.o., lub późniejsze cofnięcie takiej zgody może spowodować odmowę świadczenia usług przez Handleo Sp. z o.o.
7. Handleo Sp. z o.o. zapewnia użytkownikom, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
8. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację.
9. Dane osobowe użytkowników, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Handleo Sp. z o.o., a także w związku z tymi usługami – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Handleo Sp. z o.o. czynności związane ze świadczeniem usług przez Handleo Sp. z o.o. oraz sprzedawcom.
10. W szczególności dane osobowe:
a. użytkowników nie będących kupującymi mogą być przekazywane przez Handleo Sp. z o.o. sprzedawcom profesjonalnym, w celu umożliwienia oferowania tym użytkownikom towarów do zakupu w serwisie handleo.com.
b. kupujących mogą być przekazywane przez Handleo Sp. z o.o. sprzedawcom profesjonalnym, w celu umożliwienia im obsługi procesu dokonania przez tych kupujących zakupu towarów u sprzedawców profesjonalnych.
c. dane kupujących, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, są przekazywane przez Handleo Sp. z o.o. operatorowi płatności, w celu zrealizowania usług płatniczych oraz w celach wypełnienia przez operatora płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez operatora płatności usług płatniczych. W zakresie danych osobowych wskazanych powyżej administratorem danych osobowych jest również operator płatności.
11. Handleo Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP komputerów użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z handleo.com, w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

§18. Przerwy techniczne na handleo.com
1. Handleo Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie handleo.com. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Handleo Sp. z o.o. podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do użytkowników. Komunikaty o planowanych przerwach technicznych będą udostępniane na stronie głównej platformy handleo.com lub użytkownicy zostaną poinformowani o przerwach technicznych drogą mailową.
2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Handleo Sp. z o.o. w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec użytkowników.
3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności handleo.com związanych z porównywaniem cen oraz możliwością dokonania transakcji.
4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem handleo.com inny niż wskazany określony w przepisie poprzedzającym.
5. W przypadku wystąpienia awarii technicznej lub błędu technicznego w trakcie korzystania dokonywania przez użytkownika transakcji na handleo.com, co spowoduje w szczególności niezakończeniem transakcji, Handleo Sp. z o.o. skontaktuje się indywidualnie z kupującym.
6. Handleo Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody lub utratę zysków użytkowników, które mogłyby powstać w skutek niemożności korzystania z handleo.com, z powodu przerwy technicznej, błędu technicznego oraz awarii technicznej.

§19. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach handleo.com.
2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Handleo Sp. z o.o. – ul. Peowiaków 94, 22-400 Zamość, Polska, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: pomoc@handleo.com.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Handleo Sp. z o.o. zwraca się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Handleo Sp. z o.o. prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
6. Handleo Sp. z o.o. zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad towarów nabytych od sprzedawców, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy towaru, należy kierować bezpośrednio do sprzedawcy, od którego towar został nabyty.

§20. Rozwiązanie umowy
1. Świadczenie usług przez Handleo Sp. z o.o. w ramach konta w serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy (zamknięcie konta) w każdym czasie. Użytkownik może wyrazić wolę rozwiązania umowy w każdej formie dozwolonej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym poprzez skorzystanie z odpowiedniego formularza zamieszczonego w serwisie handleo.com.
2. Wykonanie uprawnienia użytkownika, o którym mowa w ust. 1, rozwiązanie umowy nie ma wpływu na należne Handleo Sp. z o.o., bądź pobrane już opłaty, a w szczególności nie upoważnia do zwrotu chociażby części opłaty za świadczenia przypadające na niewykorzystany okres.
3. Wykonanie uprawnienia użytkownika, o którym mowa w ust. 1, rozwiązanie umowy nie wpływa na ważność umów zawartych uprzednio przez użytkownika za pomocą serwisu (platformy handlowej) handleo.com.
4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres Handleo Sp. z o.o. – ul. Peowiaków 94, 22-400 Zamość lub za pomocą odpowiedniego formularza na handleo.com.
5. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień regulaminu, umowa może zostać rozwiązana przez Handleo Sp. z o.o. w trybie natychmiastowym gdy:
a. użytkownik narusza postanowienia umowy, regulaminu, bądź zaakceptowanych przez użytkownika odrębnych regulaminów usług, regulaminów sprzedawców zweryfikowanych a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. stwierdzono podanie przez użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób,
c. działania lub zaniechania użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Handleo Sp z o.o. lub w inny sposób istotnie szkodzą Handleo Sp. z o.o.
6. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach Handleo Sp. z o.o. uprawniona jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
7. Handleo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyn.
8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszeń, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, a w szczególności podejrzenia działania na szkodę konsumentów, Handleo Sp. z o.o. ma prawo zablokowania konta użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
9. W przypadku, gdy rozwiązanie umowy przez Handleo Sp. z o.o. następuje z przyczyn leżących po stronie użytkownika, rozwiązanie umowy nie ma wpływu na należne Handleo Sp. z o.o., bądź pobrane już opłaty, a w szczególności nie upoważnia do zwrotu chociażby części opłaty za świadczenia przypadające na niewykorzystany okres. 1
0. Rozwiązanie umowy przez Handleo Sp. z o.o. nie wpływa na ważność umów zawartych uprzednio przez użytkownika za pomocą serwisu (platformy handlowej) handleo.com.
11. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej z Handleo Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie może być złożone w dowolnej formie, również poprzez wysłanie pocztą wypełnionego formularza odstąpienia, który razem z odpowiednim pouczeniem stanowią załącznik do regulaminu.
12. W przypadku wyrażenia przez użytkownika będącego konsumentem woli, aby Handleo Sp. z o.o. natychmiast wykonała świadczenie wynikające z zawartej umowy, użytkownik będący 1
3. konsumentem traci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
14. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy wraz z formularzem są skierowane jedynie do konsumentów.

§21. Postanowienia końcowe
1. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu, regulaminów poszczególnych usług lub regulaminu transakcji, Handleo Sp. z o.o. poinformuje o tym użytkowników na stronach handleo.com oraz z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych – także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail użytkowników.
2. Zmiany, o których mowa w ustępie poprzedzającym, wchodzą w życie w terminie określonym przez Handleo Sp. z o.o., nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w handleo.com oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do użytkowników.
3. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy na zasadach ogólnych określonych w regulaminie.
4. W przypadku braku wypowiedzenia przez użytkownika umowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, poczytuje się, że użytkownik wyraził zgodę na dalsze trwanie umowy na zmienionych zasadach.
5. Kupujący, którzy dokonali transakcji w handleo.com przed wejściem w życie zmian niniejszego regulaminu lub regulaminu poszczególnych usług, realizują daną transakcje na zasadach dotychczasowych.
6. W przypadku wystąpienia różnic między regulaminami wydanymi przez Handleo Sp. z o.o. w języku polskim a inną wersją językową regulaminów, wiążąca dla stron jest treść regulaminów sformułowana w języku polskim.
7. Ustępy 1-6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wykazu opłat.
8. Zmiany niniejszego regulaminu, regulaminów poszczególnych usług lub regulaminu transakcji, a także wykazu opłat, które obciążają konsumentów dodatkowymi opłatami na rzecz Handleo Sp. z o.o., wymagają wyraźnej zgody konsumenta. Brak wyrażenia takiej zgody przez konsumenta w terminie 14 dni od poinformowania o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej może stanowić przesłankę do rozwiązania umowy przez Handleo Sp. z o.o. ze skutkiem natychmiastowym.

§22. Prawo właściwe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Wybór prawa polskiego jako prawa właściwego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, nie uchybia prawom konsumentów wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących w państwie stałego pobytu konsumenta.
3. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych usług świadczonych przez Handleo Sp. z o.o. stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami regulaminu a postanowieniami odrębnych regulaminów wydanych przez Handleo Sp. z o.o., pierwszeństwo mają postanowienia tych odrębnych regulaminów, o ile nie postanowiono inaczej.

§23. Rozstrzyganie sporów
 1. Wszelkie spory pomiędzy stronami umowy rozstrzygane są przez właściwy polski sąd powszechny.
 2. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie.
 3. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając nasz adres mailowy: pomoc@handleo.com

§24. Wejście w życie
 1. Niniejsza wersja regulaminu wchodzi w życie z dniem 26 marca 2018 r.

Załączniki
 1. REGULAMIN HANDLEO
 2. REGULAMIN DOKONYWANIA TRANSAKCJI NA handleo.com
 3. WYKAZ OPŁAT NA handleo.com
 4. Pouczenie o odstąpieniu od umowy
 5. FORMULARZ ODSTĄPIENIA (wzór)
Complaints
CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI

12 miesięcy
Withdrawal from the contract
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W RAMACH PLATFORMY HANDLEO.COM

Uwaga: Poniższa informacja jest przeznaczona wyłącznie do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny. Podmiotom niebędącym konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawieranej poza siedzibą przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 22(1) k.c., „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.

Uprzejmie informujemy, że nie mają Państwo prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę Handleo Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie wykonywania usługi na Państwa rzecz (zgoda taka jest wymagana przy zakładaniu konta na platformie handleo.com).

W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę Handleo Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, bez wyrażenia zgody na natychmiastowe rozpoczęcie wykonywania usługi na Państwa rzecz, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od wskazanej umowy, w terminie 14 dni od jej zawarcia (tj. od dnia założenia konta) bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować spółkę Handleo Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Returns
Zwroty prosimy kierować na adres : 

ul.Peowiaków 94 
22-400 Zamość

z dopiskiem Zwrot zakupiu produktu na platformie Handleo.com , w sklepie Handleo. 
Warranty
RODZAJ GWARANCJI
sprzedającego
OKRES GWARANCJI
12 miesięcy
Log in to add your opinion about the product
number of views: 36